Sigortacılıktan 2011 De 10 Milyar Liralik Ödeme

Hazine Müsteşarlığının 'Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, 2011 yılında şirketler tarafından sigortalılar ile zarar görenlere toplam 9,9 milyar lira tazminat ödendi.
Hazine'nin 2011 yılını kapsayan sigortacılık ve bireysel emeklilik raporuna göre, sigorta sektörü ve bireysel emeklilik sektörlerinde 2011 yılında toplam 59 şirket prim veya katkı payı üretimi gerçekleştirdi. Bu şirketlerin 35'i hayat dışı sigortalar, 9'u hayat sigortası, 14'ü hayat sigortası ve emeklilik, biri ise reasürans alanında faaliyet gösterdi. Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetleriyle ilgili olarak raporda yer alan bilgilerin bir kısmı aşağıdaki şekilde açıklandı:
 
2011 yılında şirketler tarafından sigortalılar ile zarar görenlere toplam 9.9 milyar lira tazminat ödendi. Ödenen tazminatların 8.3 milyar liralık kısmı hayat dışı sigortalarda, 1.6 milyar liralık kısmı ise hayat sigortasında gerçekleşti, ödenen tazminatların hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınan, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunanlardan geri tahsil edilen tutarlar ile sovtaj gelirleri (toplam 1.3 milyar lira) ilave edildiğinde, ödenen brüt tazminat tutarı 11.2 milyar liraya yükseldi.
 
Oto Sigortaları Başı Çekiyor

Sektörde prim üretimin dağılımı incelendiğinde, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası, önemli bir pay oluşturmaya devam ediyor. İki sigorta türünün toplam prim üretimindeki payı son iki yılda düşmekle birlikte, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası 3.8 milyar lira prim üretimi ve yüzde 26.70 pay ile ilk sırada yer aldı ve onu 2.5 milyar lira üretim ve yüzde 17.55 pay ile trafik sigortası takip etti. Prim üretiminde üçüncü sırada 2.2 milyar lira üretim ve yüzde 15.70 pay ile Yangın ve Doğal Afetler Sigortası yer aldı. Şirketler tarafından 16.4 milyon adedi hayat, 44.2 milyon adedi de hayat dışı sigorta branşlarında olmak üzere 2011 yılında toplam 60.6 milyon adet poliçe veya sertifika tanzim edildiği görüldü. Tanzim edilen poliçe/sertifika sayısı bir önceki yıla göre hayat dışı branşlarda yüzde 15.62, hayat dalında ise yüzde 57.07 oranında arttı.

İLETİŞİM

ADRES: Ergene Mah. 534 Sokak No 1/B (Gediz Elektrik yanı)- Bornova/İZMİR
 
TELEFON: 0.232.374 00 35 - 374 00 47
 
GSM: 0.530.497 46 31-32
 
E-POSTA: info@izmirakinsigorta.com.tr
 
Aşağıdaki form vasıtası ile de bizimle iletişime geçebilirsiniz.